Site logo
Site logo

OFERTA


Zakresem naszych prac obejmujemy wszystkie fazy przygotowania inwestycji budowlanych. Nasza oferta obejmuje:

Przygotowanie inwestycji

- przygotowanie analiz i poglądowych koncepcji wielobranżowych
- przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych
- przygotowanie wskaźnikowej wyceny inwestycji
- przygotowanie dokumentacji przetargowej

Projekty wielobranżowe

- projekty koncepcyjne
- projekty budowlane
- projekty przetargowe
- projekty wykonawcze
- projekty powykonawcze

Inwentaryzacje

- inwentaryzacje architektoniczne
- inwentaryzacje budowlane
- inwentaryzacje do działań interwencyjno-prawnych

Czynności formalno prawne

- przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zapewnienia dostawy mediów
- przygotowanie analiz planów miejscowych pod kątem możliwości realizacji inwestycji
- przygotowanie opinii i uzgodnień w zakresie ppoż, sanepidu, konserwacji zabytków itp.
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej
- przygotowanie projektów organizacji ruchu
- przygotowanie dokumentacji do pozwoleń wodno-prawnych i decyzji uwarunkowań środowiskowych

Doradztwo techniczne

- ocena pod kątem ekonomicznym, funkcjonalnym i prawnym potrzebnym do realizacji inwestycji
- doradztwo w zakresie technologii i materiałów budowlanych
- doradztwo w zakresie konstrukcyjnym

Opracowania specjalistyczne

- badania geotechniczne
- ekspertyzy techniczno-konstrukcyjne
- ekspertyzy p.poż
- operaty wodno-prawne 
- operaty dendrologiczne
- raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
- opracowania graficzne (karty mieszkań, identyfikacja wizualna itp.)
- projekty wnętrz
- projekty zieleni
- projekty mebli

Nadzór nad realizacją inwestycji

- nadzory autorskie
- nadzory inwestorskie
- zastępstwo inwestorskie